List of Books in "B / Philosophy (General)"

LC Number Title Author Publisher
B819 S3 1997 Ekzistencializmi eshte humanizem Sartre Jean Paul Phoneixart, 1997
B819 S319 1961 Varoluşçuluk = L'existentialisme est un humanisme Sartre, Jean Paul, 1905-1980. İstanbul : Ataç Kitabevi, 1960.
B819 S319 1980 Varoluşçuluk = existentialisme Sartre, Jean Paul, 1905-1980. İstanbul : Yazko, 1980.
B819 S32 1997 Ekzistencializmi eshte humanizem Sartre Jean Paul Phoneixart, 1973
B819 V37 1967 Varoluş felsefesi İstanbul : Hareket Yayınları, 1973.
B819 V4719 1994 Egzistansiyalizm üzerine dersler Verneaux, Roger, 1906- Kayseri : Erciyes Üniversitesi, 1994.
B821 S616 1999 Türk hümanizmi II Sinanoğlu, Suat. İstanbul : Cumhuriyet, 1998-.
B823 3 A65 1969 İdeal ve ideoloji Arık, Remzi Oğuz. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1969.
B823 A74 1969 İdeal ve ideoloji Arık, Remzi Oğuz, 1897-1954. İstanbul : M.E.B.,Devlet Kitapları, 1969.
B828 3 H65 2006EB Nihilizmi dhe Emacipimi Vattimo, Gianni, 1936- IPLS DITA