List of Books in "B / Philosophy (General)"

LC Number Title Author Publisher
B4872 U22 T87 2011 Türk tefekkürü tarihi Ülken, Hilmi Ziya İstanbul : Yapı Kredi , 2004.
B4872 Y39 2010 Felsefe yazıları Yavuz, Hilmi, 1936- Timaş Yayaınları
B4875 E5 T67 2011 Var olmak Topçu, Nurettin, 1909-1975 Dergâh Yayınları
B4875 U5 H551 2006 Hilmi Ziya Ülken kitabı İstanbul : Kitabevi, 2006.
B5129 I6 İ43 2006 İkbal'in düşünce dünyası İstanbul : İnsan Yayınları, 2004.
BLI 2007 New world order Wills, Dixe. Thriplow : Icon, 2007.
BN650 Y34 2002 Yahudilik ansiklopedisi (vol. 3) Besalel, Yusuf. İstanbul : Gözlem , 2001.
BRI5 British and American short stories Thornley, G. C., 1902- Harlow : Longman, 1997.