List of Books in "B / Philosophy (General)"

LC Number Title Author Publisher
B798 T8 T68 1995 Modernliğin eleştirisi = Critique de la modernite Touraine, Alain, 1925- İstanbul : Yapı Kredi, 2002.
B798 T8 T68 2000 Modernliğin eleştirisi = Critique de la modernite Touraine, Alain, 1925- İstanbul : Yapı Kredi, 2002.
B798 T8 T68 2000 Modernliğin eleştirisi = Critique de la modernite Touraine, Alain, 1925- İstanbul : Yapı Kredi, 2002.
B798 T8 T68 1995 Modernliğin eleştirisi Touraine, Alain, 1925- İstanbul : Yapı Kredi, 2002.
B799 I96 1981 İslâm mütefekkirleri ile Garp mütefekkirleri arasında mukayese İzmirli İsmail Hakkı, 1869-1946. Ankara : Diyanet İşleri Başkanlığı, 1973.
B803 A43 1979 Çağdaş Felsefe akımları Akarsu, Bedia, 1921- İstanbul : Milli Eğitim, 1979.
B804 B619 1983 Çağdaş Avrupa felsefesi Bochenski, Joseph M., 1902- İstanbul : YAZKO, 1983.
B809 7 H55 1993 Diyalektik düşüncenin tarihi Hilâv, Selâhattin, 1928-2005. İstanbul : Sosyal Yayınlar, 1993.
B809 8 N38 1995 İlimlerin özü : netayic el - funun Nev'i Efendi İstanbul: İnsan Yayınları, 1995.
B809 8 N38 1995 İlimlerin özü : netayic el - funun Nev'i Efendi İstanbul: İnsan Yayınları, 1995.