List of Books in "B / Philosophy (General)"

LC Number Title Author Publisher
B741 B720 2004 İslâm'da felsefe tarihi Boer, T. J. de (Tjitze J.), 1866- İstanbul : Anka Yayınları, 2001.
B741 C83 1983 İslam düşüncesi hakkında araştırmalar Çubukçu, İbrahim Agah. Ankara : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1972.
B741 C83 1983 İslam düşünürleri Çubukçu, İbrahim Agah. Ankara : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1983.
B741 F160 İslam felsefesi kelamı ve tasavvufuna kısa bir giriş Macit Fahri ; çev. Şahin Filiz. Fahri, Macit. İstanbul : İnsan yayınları ; 1998.
B741 G86 2003 İslami düşüncenin şekillenişinde AKIL ve NASS : Bakıllani ve Kadı Abdulcebbar'da Kelamullah meselesi örneği Güneş, Kamil. İstanbul : İnsan Yayınları, 2003.
B741 H5819 2001 İslâm felsefesi tarihi 1 (vol. 1) İstanbul : Açılımkitap, 2011.
B741 I75 2004 İslam felsefesi'nde sembolik hikâyeler : derleme İstanbul : İnsan Yayınları, 1997.
B741 K83 1974 Mukayeseli İslâm ve batı felsefeleri'nde sistematik problemler Küçük, Hasan. İstanbul : Fatih Yayınevi Matbaası, 1974.
B741 M6720 2006 Yönelimler : Farabi, İbn Arabi ve üstad Nur Ali İlahi üzerine yeni perspektifler Morris, James Winston, 1949- İstanbul : İnsan, 2006.
B741 N384 2007 Edebi hikmetin peşinde Nasr, Seyyid Hüseyinç. İstanbul : İnsan , 2007.