List of Books in "B / Philosophy (General)"

LC Number Title Author Publisher
B753 F34 F39 1974 Farabi'nin üç eseri : Mutluluğu kazanma, Eflatun felsefesi , Aristo felsefesi Farabi. Ankara : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1974.
B753 F34 O5 1987 Farabi Olguner, Fahrettin. Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlığı, c1987
B753 F3 B65 1990 Farabi ve İbni Sina'da kavram anlayışı Bolay, M. Naci. İstanbul : Milli Eğitim Bakanlığı, 1990.
B753 G33 K419 1980 Kimya-yı saadet Ghazzali, 1058-1111. Çile Yayınevi
B753 G33 O46 2012 Ölüm ve sonrası : cennet-cehennem-kabir alemi Ghazzālī, 1058-1111 İstanbul : Semerkand Yayınları, 2012
B753 G34 M66 2005 Ghazālī and the poetics of imagination Moosa, Ebrahim. Chapel Hill, NC : University of North Carolina Press, 2005.
B753 G34 O76 1986 Gazali : hakikat araştırması, felsefe eleştirisi, etkisi Orman, Sabri, 1948- İstanbul : İnsan Yayınları, 1986.
B753 G3 O73 1984 Gazàlì'nin iktisat felsefesi Orman, Sabri. İstanbul : İnsan Yayınları, 2002.
B753 G3 T39 1989 Gazzali'nin düşünce sisteminin temelleri : bilgi-mantık- iman Taylan, Necip, 1946, author. İstanbul : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 1989.
B753 I24 K55 2011 Şeyh-i Ekber : İbn Arabi düşüncesine giriş Kılıç, Mahmud Erol. İstanbul : Sufi Kitap, 2011.