List of Books in "B / Philosophy (General)"

LC Number Title Author Publisher
B751 A35 L319 2011 Batışı olmayan güneş Şark'ın dehâsı İbn-i Sinâ Lārūdī, Nūr Allāh. İstanbul : İnsan Yayınları, 2000.
B751 A4 T9 2005 Kitâbu'ş-Şifâ : Fizik II (vol. 2) Avicenna, 980-1037. İstanbul : Litera Yayıncılık, 2004.
B751 Z7 B73 1997 İbni Sina : Avicenna Brentjes, Sonja İstanbul: Pencere, 1997.
B751 Z7 G8719 2004 İbn Sina'nın mirası Gutas, Dimitri, 1945- İstanbul : Klasik, 2004.
B751 Z7 İ26 1984 İbni Sina: 980-1037. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, 1984.
B751 Z7 I13 2009 Büyük Türk filozof ve tıb üstedı İbni Sina : şahsiyeti ve eserleri hakkında tetkikler Atatürk Kültür, Dil, ve Tarih Yüksek Kurumu (Turkey). Türk Tarih Kurumu Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2009.
B751 Z7 K87 2001 İbn Sîna'da bilgi teorisi Kuşpınar, Bilâl. Ankara : Milli Eğitim Basımevi, 2001.
B751 Z7 W5719 2010 İbn Sina metafiziği : kaynakları ve gelişimi Wisnovsky, Robert, 1964- İstanbul : Klasik, 2010.
B753 F33 I528 1989 İhsâ-ül-ulûm : İlimlerin sayımı Farabi. İstanbul : Milli Eğitim Bakanlığı, 1989.
B753 F34 F37 2004 Farabi'nin üç eseri : Mutluluğu kazanma (Tahsilu's- Sa'ade), Eflatun felsefesi ve Aristo felsefesi Farabi. İstanbul : Morpa Kültür Yayınları, 2003.