List of Books in "B / Philosophy (General)"

LC Number Title Author Publisher
B741 V214 İslam maneviyatı ve batı Valsan, Michel. İstanbul: İnsan Yayınları ; 1995.
B743 T9 C83 2014 Türk düşünce tarihinde felsefe hareketleri Çubukçu, İbrahim Agâh, 1928- Ankara : Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1991.
B744 3 U372 1971 İslâm felsefesi Ülken, Hilmi Ziya, 1901-1974. Selçuk Yayınları
B745 C6 C55 2010 Kozmos'taki tek hakikat Chittick, William C. Oxford : Oneworld, 2007.
B745 K53 B85 2005 Bilgi neyi bilmektir? Bulaç, Ali, 1951- Yeni Akademi Yayınları
B745 K53 B85 2005 Bilgi neyi bilmektir Bulaç, Ali, 1951- Yeni Akademi Yayınları
B745 K53 C54 1998 İbn Sina ve Gazali'de bilgi problemi Cihan, Ahmet Kâmil, 1962- İstanbul : İnsan Yayınları, 1998.
B749 A4 I26 1994 İbni Rüşd Kayseri : Erciyes Üniversitesi, 1994.
B749 I26 1986 Tutarsızlığın tutarsızlığı : tehafüt et-tehafüt İbn Rüşd (1126-1198) Samsun : Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1986.
B749 Z7 S85 2009 İbn Rüşd'ün siyaset felsefesi : (Eflatun'un Devlet'i ve İbn Rüşd'ün yorumu) Şulul, Cevher, 1963- İstanbul : İnsan yayınları, 2009.