List of Books in "BL / Religions. Mythology. Rationalism"

LC Number Title Author Publisher
BL2747 8 S415 1993 Türk toplumunun lâiklik anlayışı : ankete dayalı bir inceleme Sezen, Yümni, 1938- İstanbul : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 1993.
BL2747 8 S45 2001 Sekülerizm sorgulanıyor : 21. yüzyılda dinin geleceği İstanbul : Ufuk Kitapları, 2002.
BL2747 8 T161 1989 Laiklik ve irtica Tanyol, Cahit. İstanbul : Altın kitaplar, 1989.
BL2747 8 D86 2002 Dünyada din-devlet ilişkileri : ülkeler arası karşılaştırmalar İstanbul : Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, 2002.
BL2747 8 L35 2006 Laik ama kutsal Köse, Ali. İstanbul : Etkileşim yayınları, 2006.