List of Books in "BL / Religions. Mythology. Rationalism"

LC Number Title Author Publisher
BL2015 K3 M86 2006 9 günde yaşamınızı değiştirin : Karma felsefesi elkitabı Mumford, Jonn. St. Paul, Minn., U.S.A. : Llewellyn Publications, 1988, c1987.
BL2320 C67 2006 Türk mitolojisinin anahatları Çoruhlu, Yaşar, 1964- İstanbul : Kabalcı Yayınevi, 2002.
BL2320 C67 2011 Türk mitolojisinin anahatları Çoruhlu, Yaşar, 1964- İstanbul : Kabalcı Yayınevi, 2002.
BL2320 O16 2010 Türk mitolojisisi: kaynakları ve açıklamaları ile destanlar - 2. cilt (vol. 2) Ögel, Bahaeddin. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1971
BL2320 O44 1971 Türk mitolojisi (vol. 1) Ögel, Bahaeddin. İstanbul : Milli Eğitim Basımevi, 1971.
BL2320 O44 1971 Türk mitolojisi - 2. cilt (vol. 2) Ögel, Bahaeddin. İstanbul : Milli Eğitim Basımevi, 1971.
BL2320 T36 1998 Dinler tarihi arastırmaları I Tanyu, Hikmet. Ankara: Dinler tarihi dernrği,1998
BL2320 T36 1973 Dinler tarihi arastırmaları : Türklerde dağla ilgili inançlar : dinler tarihi bakımından Türkiye'nin durumu Tanyu, Hikmet. Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi, 1973.
BL2370 S5 I53 2000 Tarihte ve bugün şamanizm : materyaller ve araştırmalar İnan, Abdülkadir, 1889-1976. Ankara : Türk Tarih Kurumu, c1972.
BL2370 T84 B39 2007 Türk mitolojik sistemi 2 (vol. 2) Bayat, Fuzuli, 1958- İstanbul : Ötüken, 2007.