List of Books in "B / Philosophy, Psychology, Religion"

LC Number Title Author Publisher
B20 T87 1986 Türkiye I. Felsefe Mantık Bilim Tarihi Sempozyumu bildirileri : 19-21 Kasım 1986, Ankara [Ankara] : Ülke Yayın Haber, 1991.
B22 C28 1993 Dünyaya, insana ve topluma dair Castoriadis, Cornelius, 1922-1997. Iletişim
B29 M37 2004 İlkeselliğe veda, çok tanrıcılığa övgü Marquard, Odo İstanbul: Morpa, 2004
B48 T8 H36 1993 Felsefe sözlüğü Hançerlioğlu, Orhan, 1916- İstanbul : Remzi Kitabevi, 1982.
B48 T9 E75 2004 Alternatif düşünceler sözlüğü Erkal, Seyit N. İstanbul : İnsan yayınları, 2001.
B48 T9 H36 1989 Felsefe sözlüğü Hançerlioğlu, Orhan. İstanbul : Remzi Kitabevi, 1989.
B51 6 T3220 1991 XIX. yüzyılda Fransa'da klasik filozoflar Taine, Hippolyte, 1828-1893. İstanbul : Milli Eğitim Basımevi, 1991.
B51 H36 1976 Felsefe ansiklopedisi 1 (A-D ) (vol. 1) Hançerlioğlu, Orhan, 1916- İstanbul : Remzi Kitabevi, 1985.
B51 H36 1976 Felsefe ansiklopedisi : Kavramlar ve Akımlar 1 (A-D) (vol. 1) Hançerlioğlu, Orhan, 1916- İstanbul : Remzi Kitabevi, 1992-1993.
B51 H36 1997 Felsefe ansiklopedisi : Kavramlar ve Akımlar -2 (E -I ) (vol. 2) Hançerlioğlu, Orhan, 1916- İstanbul : Remzi Kitabevi, 1976-1980.