List of Books in "BV / Practical Theology"

LC Number Title Author Publisher
BV2630 B37 2005 Barış köprüleri : Dünyaya açılan Türk okulları İstanbul : Da Yayıncılık, 2005
BV2630 B37 2005 Barış köprüleri : Dünyaya açılan Türk okulları (vol. 1) İstanbul : Da Yayıncılık, 2005
BV2630 B37 2005 Barış köprüleri : Dünyaya açılan Türk okulları (vol. 1) İstanbul : Da Yayıncılık, 2005
BV3170 B393 2006 Türkiye'de Amerikan misyonerleri : Armageddon: kehanet mi , teo-politik bir proje mi? Bayzan, Ali Rıza. İstanbul : Bilgi Yayınevi, 2006.
BV3170 G86 2006 Misyonerlik Gündüz, Şinasi. Türkiye Diyanet Vakfı
BV3170 G86 2005 Misyonerlik : Hıristiyan misyonerler, yöntemleri ve Türkiye'ye yönelik faaliyetleri Gündüz, Şinasi. Diyanet İşleri Başkanlığı
BV3170 G86 2005 Günümüz Türkiye'sinde misyonerlik faaliyetleri Günay, Nasuh. Isparta : Fakülte Kitabevi, 2005.
BV3170 H36 2001 İslâm'ı nasıl yok edelim? : bir İngiliz ajanının hatıraları, Hatırat-ı Hampher. Hampher. Nehir Yayınları
BV3170 O78 2003 Dinlerarası diyalog tuzağı ve dinde reform Oruç, Mehmet. İstanbul : Arı Sanat Yayınevi, 2004.
BV3170 O86 2010 Metot ve çalışma alanları açısından : Türkiye'de misyonerlik falliyetleri Oymak, İskender, 1964- Ankara : Ankara Okulu yayınları, 2010.