List of Books in "BD / Speculative philosophy"

LC Number Title Author Publisher
BD431 W78 1999 The thread of life Wollheim, Richard, 1923-2003. New Haven : Yale University Press, 1999.
BD436 B87 1986 Sevgi Buscaglia, Leo. İstanbul : İnkılap, 1989.
BD444 C38 2010 Nietzsche öldü; bir hipopotam olarak yeniden doğdu : yaşamı ve ölümü felsefespri yoluyla anlamak Cathcart, Thomas, 1940- İstanbul: Aylak Kitap, 2010.
BD450 B643 1970 The nature of human action. Edited by Myles Brand. William K. Frankena, academic editor. Brand, Myles, comp. [Glenview, Ill.] Scott, Foresman [1970]
BD450 M36 1969 Kant ve Scheler'de insan problemi : felsefi antropoloji için kritik bir hazırlık Mengüşoğlu, Takiyettin. İstanbul : İstanbul Matbaası, 1969.
BD450 U48 1998 Nietzsche ve babaannem Ulusoy, Mustafa, 1965- Karakalem Yayınları
BD518 T8 E841 2001 Türk kozmolojisine giriş Esin, Emel. İstanbul : Kabalcı Yayınevi, 2001.
BD591 A97 2009 Eski Yunan’dan İslam’ın klasik çağına: neden kavramı ve nedensellik sorunu Aydın, Hasan İstanbul : Bilim ve Gelecek Kitaplığı, 2009.