List of Books in "BR / Christianity"

LC Number Title Author Publisher
BR1 B383 R345 1999 M Rahıp C. Bataille, Georges. Kabalcı
BR1 B535 D538 1994 M Dhıata e re Bibla, B.. Tirane : 1994
BR1 B674 M874 2014 M Murgjit baziliane te Italise ne Shqiperi shek XVI-XVIII Borgıa, Nılo. Naimi
BR1 F555 B474 1991 M Beselıdhja e re Fılıpaj, Sımon. Tırane : Drıta,1991
BR1 G354 D466 2011 M Demokracia kristiane: Parime dhe politikeberje Galetti, Nino. Konrad Adenauer
BR1 H355 P764 2013 M Profeti yne s.a.s. Hajllamaz, Reshit. Prizmi
BR1 H373 V354 1991 M Vale mbi vale Harapi, Anton. Rome : 1995
BR1 H437 T45 2006 M TE LIRE NE KRISHTIN H. ANDREWS, EDGAR. Tirane : AEM-Mısioni Ungjillor, 2006
BR1 K384 K384 2005 M Katekizmi i Kishes Katolike (Permbledhje) Katekizmi i, Kishes Katolike (Permbledhje). korrik 2005
BR1 K674 L566 2000 M Limonarion ose lendina e luleve shpirterore Kosherja, Ortodokse. Selanic : Kosherja Ortodokse, 2000