List of Books in "JF / Political institutions and public administration"

LC Number Title Author Publisher
JF51 M4425 2003 POLITIKAT KRAHASUESE Mayer, Lawrence C. Tirane : ORA, 2003
JF128 DER 1998 Karşılaştırmalı bir bakışla ABD ve Fransa siyasal sistemleri Dereli, Esen İstanbul : Der Yayınları, 1998.
JF251 M597 2002 Power plays : win or lose-- how history's great political leaders play the game Morris, Dick. New York : ReganBooks, c2002.
JF529 DİN 1999 Lobicilik Dincer, Müjde Ker İzmir : Alfa, 1999.
JF1001 C6419 1991 Seçim sistemleri Cotteret, Jean Marie. İstanbul : İletişim, 1991.
JF1061 K97 2010 Çokkültürlü yurttaşlık: azınlık haklarının liberal teorisi Kymlicka, Will. Ayrıntı
JF1351 B47 2000 The craft of public administration Berkley, George E. New York : McGraw-Hill Higher Education, c2009.
JF1358 T8 T34 2002 Yeniden yapılanma siyasi sistemler yönetim modelleri ve türkiye Tağma, Korkmaz. Ankara : Timaş, 2001.
JF1358 T8 T34 2001 Yeniden yapılanma kuralları : jeopolitik, istihbarat ve strateji (JİS) ilim kural becerisi Tağma, Korkmaz. Ankara : Timaş, 2001.
JF1501 W364 2006 Bürokrasi ve otorite Weber, Max, 1864-1920 Ankara : Adres, 2005.