Anadolulu hemşerilerimiz : Karamanlılar ve Yunan harfli türkçe / İbar, Gazanfer


050 	 BX0752 T8  İ00023 02010
100 	 İbar, Gazanfer
245 	 Anadolulu hemşerilerimiz : Karamanlılar ve Yunan harfli türkçe
260 	 İstanbul : Türkiye İş Bankası, 2010