Yahudilikte, Hristiyanlıkta ve İslam'da tövbe / Katar, Mehmet.


050 	 BT0800 K38  02003
100 	 Katar, Mehmet.
245 	 Yahudilikte, Hristiyanlıkta ve İslam'da tövbe
260 	 Ankara : Andaç yayınları, 2003.