Müsbet ilim yönünden Tevrat, İnciller ve Kur'an / Bucaille, Maurice


050 	 BS0650 B83  01984
100 	 Bucaille, Maurice
245 	 Müsbet ilim yönünden Tevrat, İnciller ve Kur'an
260 	 Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 1984