Klasik mantık / Öner, Necati


050 	 BC0059  ÖNE 01998
100 	 Öner, Necati
245 	 Klasik mantık
260 	 Ankara : Bilim Yayınları, 1998.