Papa Eftim'in muhtıraları ve bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi / Cihangir, Erol.


050 	 BX0752 T9 C54  01997
100 	 Cihangir, Erol.
245 	 Papa Eftim'in muhtıraları ve bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi
260 	 İstanbul : Turan Yayıncılık, 1997.