Utilitarizmi dhe shkrime te tjera / Mill, John Stuart, 1806-1873.


050 	 BJ0315 M55  01987
100 	 Mill, John Stuart, 1806-1873.
245 	 Utilitarizmi dhe shkrime te tjera
260 	 Tirane : ISP  Dita , 2000