Anadolulu hemşehrilerimiz : Karamanlılar ve Yunan harfli Türkçe / İbar, Gazanfer


050 	 BX0752 T9 I12  02010
100 	 İbar, Gazanfer
245 	 Anadolulu hemşehrilerimiz : Karamanlılar ve Yunan harfli Türkçe
260 	 İstanbul: İş Bankası, 2010.