Mesimi i Kur`anit Kerim / Abulgasemi, Ahmed.


050 	 BP0001 A285 M475  02001 M
100 	 Abulgasemi, Ahmed.
245 	 Mesimi i Kur`anit Kerim
260 	 Tirane : Lilo.2001