E VERTETA E RIVENDOSUR / Kisha e Jezu Krishtit te Shenjtoreve te Diteve te Mevonshme, 1998, .


050 	 BL0001 K574 E947  01998 M
100 	 Kisha e Jezu Krishtit te Shenjtoreve te Diteve te Mevonshme, 1998, .
245 	 E VERTETA E RIVENDOSUR
260 	 Kibla