Murgjit baziliane te Italise ne Shqiperi shek XVI-XVIII / Borgıa, Nılo.


050 	 BR0001 B674 M874  02014 M
100 	 Borgıa, Nılo.
245 	 Murgjit baziliane te Italise ne Shqiperi  shek  XVI-XVIII
260 	 Naimi