İzdüşümler / Dağlı, Nihat.


050 	 BL0001 D345 I387  01996 M
100 	 Dağlı, Nihat.
245 	 İzdüşümler
260 	 Işık yayınları