Rrugëtimi i Islamit në Shqipëri (1912 – 1967)

LC Number : BP1 A45 R784 2011 M

Title:Rrugëtimi i Islamit në Shqipëri (1912 – 1967)
Author:Ali M. Basha, Ali M. Basha.
Publisher:Tirane : Ali M. Basha
Publish Year:2011
Volume:-
Edition:-
Popularity: time(s) barrowed since 01.03.2014
MARC info:MARC ID : 0