List of Books in "M / Music"

LC Number Title Author Publisher
M1 S86 C878 2004 M Cluster (Muzikologji&Kompozicion) S.Tole, Vasil. UEGEN
M1 T373 T875 2010 M Türk Müziğinde Doktor ve Eczacı Sanatçılar 1 (vol. 1) Taşan, Turhan. İstanbul : 2010
M1 T373 T875 2010 M Türk Müziğinde Doktor ve Eczacı Sanatçılar 2 (vol. 2) Taşan, Turhan. İstanbul : 2010
M496 5 T28 F3 1979 Tefta Tashko Koco Hysen Filja 8Nentori , 1979
M1824 A862 1998 Atatürk ve türk müziği : Atatürk'ün sevdiği türküler ve milli oyunlar İstanbul: Form Yayınları, 1998.
M1824 T8 E55 2009 Elazığ Harput müziği Ekici, Savaş. Ankara : Akçağ, 2009.
M1824 T8 H53 2010 Musikide bir silsile : Hoca Câhit Gözkân'ın musiki mirası (vol. 1) İstanbul : Kubbealtı Neşriyatı, 2010.
M1824 T8 H53 2012 Musikide bir silsile : Hoca Câhit Gözkân'ın musiki mirası (vol. 2) İstanbul : Kubbealtı Neşriyatı, 2010.
M1824 T9 ULU 1995 Eskişehir semahları : lisans bitirme çalışması Uludemir, Muammer Ankara : Kültür Bakanlığı, 1995.
M AE5 E528 1993 Encyclopedia international I (vol. 1) New York: Grolier, c1969