List of Books in "K / Law"

LC Number Title Author Publisher
K1 A458 E374 2011 M E drejta Law Aliu, Abdullah. Prishtine : Fakulteti Juridik i Universitetit te Prishtines, 2011
K1 A D963 2011 M Dynamics of Political Changes Agca, Fehmi. Logos-A
K1 B374 T43 2001 M TE DREJTAT E NJERIUT NE EUROPE BASHKIMI, EVROPIAN. Tirane : BOTIM I QENDRES EUROPIANE, 2001
K1 B374 V477 2009 M VERSION I KONSOLIDUAR I TRAKTATEVE TE BASHK8IMIT EUROPIAN DHE KARTA E TE DREJTAVE TE NJERIUT BASHKIMI, EVROPIAN. Tirane : 2009
K1 B473 I437 2013 M İmar mevzuatına ilişkin temel kanunlar Berber, Bilal. Ankara: 2013
K1 B473 T464 2012 M Temel belediye mevzuatı Berber, Bilal. Türkiye Belediyeler Birliği
K1 B536 J875 2005 M Jurisprudenca e Gjykates se Strasburgut Bianku, Ledi. Tirane : 2005
K1 B536 T43 2001 M Të drejtat e njeriut në Europë Bianku, Ledi. Tiranë : Qendra Europiane , 2001
K1 B536 T43 2001 M Te drejtat e njeriut (Jurisprudence dhe Komente ) Bianku, Ledi. Tirane : B.Q. Evropiane FLESH ,2001
K1 B536 T43 2001 M Te drejtat e njeriut ne Europe Bianku, Ledi. Tirane : Qendra Europiane , 2001