List of Books in "DP / Spain - Portugal"

LC Number Title Author Publisher
DP43 B38 1972 İspanya büyüsü Batu, Selâhattin, 1905-1973. İstanbul : Varlık, 1972.
DP103 O94 1997 Endûlüs Müslümanları 3 Özdemir, Mehmet, 1942- Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2006.
DP233 5 C47 1987 Bir kanlı gül : İspanya Cerrahoğlu, Nilgün. İstanbul : Tekin Yayınevi, 20 cm.