List of Books in "DB / Austria - Liechtenstein - Hungary - Czechoslovakia"

LC Number Title Author Publisher
DB25 E28 2012 Ebûbekir Râtib Efendi'nin Nemçe sefâretnâmesi Ebûbekir Râtib Efendi, 1749-1799. İstanbul : Kitabevi, 1999.
DB65 C35 2008 20. yüzyılı hazırlayan düşünce : bilim, felsefe, sanat ve siyasette bir imparatorluğun anatomisi. Canşen, Efkan. İstanbul : Anahtar Kitaplar, 2008.
DB920 M54 1991 Macaristan ve Bulgaristan'daki Türk sanat eserleri Ankara : Türk Tarih Kurumu , 1991.
DB931 95 B55 2010 Osmanlı'nın Macaristanı : Osmanlı hakimiyetindeki Macaristan'ın tarihi coğrafyası ve idarî taksimâtı Bilge, Sadık Müfit. İstanbul : Kitabevi, 2010.