List of Books in "S / Agriculture (General)"

LC Number Title Author Publisher
S1 C365 R655 2005 M Roli dhe rendesia e pyjeve komunale ne jeten e komunitetit Cami, Ylber. Tirane : M&B, 2005
S1 M366 P763 1985 M Probleme te perqendrimit dhe specializimit te bujqesise Manoku, Ylli. Tirane : Shtepia e propagandes bujqesore,1985
S1 M366 P763 1985 M Probleme te perqendrimit dhe specializimit te bujqesise Manoku, Ylli. Tirane : Shtepia e propagandes bujqesore,1985
S1 S773 F556 1986 M Fiziologjia e bimeve Strasburger, Eduard. Tirane : I.B.i Tiranes , 1986
S542 A442 I 544 2008 Fiziologjia e bimeve Vjollca Ibro Pegi, 2008
S604 F8419 2006 Ekin sapı devrimi : Doğal tarıma ve doğal hayata giriş Fukuoka, Masanobu. İstanbul : Kaos yayınları, 2007.
S664 83 K28 1982 Menyra praktike per ruajtjen dhe perpunimin frutave dhe te perimeve . Qevqep Kambo 8Nentori , 1982
SIN1 Adventures of Sindbad the sailor [Harlow] : Longman, [1999]