List of Books in "PL / Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania"

LC Number Title Author Publisher
PL1 E74 1998 Türklük bilimi sözlüğü Eren, Hasan. Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1998-
PL21 A73 1987 Makaleler (vol. 1) Arat, Reşit Rahmeti, 1900-1964. Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1987-
PL21 A73 2010 Türk dili tarihi : dönem, eser, bibliyografya Akar, Ali. Ankara : Ötüken Neşriyat, 2010.
PL21 A74 2012 Dil ve edebiyat yazıları Argunşah, Mustafa. İstanbul : Kesit Yayınları, 2012.
PL21 B87 2010 Çağdaş Türk lehçeleri Buran, Ahmet. Ankara : Akçağ, 2001.
PL21 B87 2010 Çağdaş Türk lehçeleri Buran, Ahmet. Ankara : Akçağ, 2001.
PL21 C131 Çağdaş Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım Ankara : Dil Derneği, 2004
PL21 C131 Çağdaş Türk Dili Yazili ve Sözlü Anlatim Ankara : Gökçe Yayınevi
PL21 C34 1963 Türk lehçeleri örnekleri Çağatay, Saadet, 1907-1989. Ankara : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1963-72.
PL21 K39 2010 Türklük bilgisine giriş Kaydarov, Abdu-Ali Tuganbayuli. Kesit