List of Books in "PG / Slavic languages and literatures. Baltic languages. Albanian language"

LC Number Title Author Publisher
PG95 15 G45 1995 Seminarii XVII nderkombetare per gjuhen , letersine dhe kulturen Shqiptare . Akademia e shkencave Euro RILINDJA , 1995
PG513 4 C45 M553 2000 Balkanlarda : çağdaş Türk şiiri antolojisi Mercan, Hasan. Ankara : Başbakanlık , 2000
PG584 T8 C34 1975 Çağdaş Yugoslav hikayeleri antolojisi İstanbul : Varlık Yayınevi, 1975.
PG584 T8 C34 1975 Çağdaş Yugoslav hikayeleri antolojisi İstanbul : Varlık Yayınevi, 1975.
PG584 T8 C34 1975 Çağdaş Yugoslav hikayeleri antolojisi İstanbul : Varlık Yayınevi, 1975.
PG839 E5 1994 Jeta e Mihal emineskut Kelinesku Xheorxhe Enciklopedike, 1994
PG962 L29 M37 2000 Maskat e tejdukshme : satira & tregime Luan Laze Toena, 2000
PG962 S45 1988 Ujerat e diellit vjersha dhe poema Agim Shehu Naim Frasheri , 1988
PG962 S59 V4 1971 Vazhdim I nje bisede Vehbi Skenderi Naim Frasheri, 1971
PG979 B85 2001 Bulgarian-English dictionary Sofia : EMAS, 2003.