List of Books in "KJ / Europe"

LC Number Title Author Publisher
KJ1 A458 E374 2012 M Edrejta Law Alıu, Abdulla. Prishtine : 2012
KJ1 B374 P476 2007 M Permbledhje e Plote mbi te Drejtat dhe Detyrimet e te paraburgosurve dhe te burgosurve Bashkimi, Europian. Tirane : Pegi, 2007
KJ1 N687 E374 2012 M E drejta e biznesit e Bashkimit Evropian NOURİSSAT, CYRİL. Papirus