List of Books in "HT / Communities. Classes. Races"

LC Number Title Author Publisher
HT119 T7320 2004 Kentlerin dönüşümü : Kent teorisi ve kentsel yaşam Thorns, David C. İstanbul : CSA Global Yayın Ajansı, c2004.
HT145 T9 SÜM 2006 Eski Türklerde şehircilik Sümer, Faruk Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1993.
HT147 5 S44 2011 Şehir ve medeniyet : uluslararası sempozyum 09-10-11 Ekim 2009 = International city and civilization symposium 09- 10-11 October 2009 Ankara : Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, 2011.
HT147 T9 M88 2010 Kentli hakları ve Türkiye Mutlu, Ahmet, 1974- Konya : Çizgi Kitabevi, 2011.
HT151 D64 2004 Eylül ve Bursa: kent sosyolojisi denemeleri Doğan, İsmail İstanbul: Gendaş, 2004.
HT151 K46 2013 Kent sosyolojisi Anadolu Üniversitesi
HT165 5 K45 1980 Kentbilim terimleri sözlüğü Keleş, Ruşen, 1932- Ankara : Türk Dil Kurumu, 1980.
HT166 H349 2002 Cities of tomorrow : an intellectual history of urban planning and design in the twentieth century Hall, Peter, 1932 March 19- Oxford, UK ; Malden, MA : Blackwell Publishers, c2002.
HT166 K87 2004 Küreselleşme kıskacında : Kent ve Politika Ankara : Detay Yayıncılık, 2004
HT169 T92 I876 2011 İstanbul'u anlamak Cansever, Turgut, 1921- İstanbul : Timaş Yayınları, 2008.