Dünyada ve Türkiye'de masonluk ve masonlar / Soysal, İlhami, 1928-


008	060810	s1980    tu            000 0 tur d
050	00	HS641.93.A5 S69 1980
100	1	Soysal, İlhami, 1928-
245	10	Dünyada ve Türkiye'de masonluk ve masonlar / İlhami Soysal.
246	20	Masonluk ve masonlar.
250		ilaveli 3. basım
260		İstanbul : Der Yayınları, 1980.
300	509	p. ; 20 cm.
650	0	Freemasonry Turkey.
900		AY+OR
920		Şinasi Tekin Collection c.2
925		Adıvar, Adnan donor c.1